English Tenses Challenge! Future Perfect📚🙂🧑🏻‍🎓

Czas Future Perfect jest używany do określenia czynności, która skończy się zanim zacznie się następna czynność, bądź też zakończy się przed pewnym określonym czasem (punktem) w przyszłości. Czyli mówimy za każdym razem o skończonej, dokonanej czynności. Ta następna czynność jest wyrażona w czasie teraźniejszym, mimo że mówimy o przyszłości. Wymagają tego użyte przez nas określenia: …

English Tenses Challenge! Future Perfect📚🙂🧑🏻‍🎓 Czytaj całość….