English Tenses Challenge! Czas Past Simple🙂

Past Simple jest często stosowanym czasem przeszłym w języku angielskim. Używamy go, gdy mówimy o wydarzeniach, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości. Informujemy, kiedy coś się stało. Charakterystyczne określniki czasu Past Simple to: yesterday (wczoraj), last week (w ubiegłym tygodniu), two days ago (dwa dni temu), five years ago (pięć lat temu). Oto trzy …

English Tenses Challenge! Czas Past Simple🙂 Czytaj całość….